top of page

ENERGETSKI PREGLEDI

Energetski pregled je pregled opreme i sistema koji troše energiju u objektu, s namerom da se obezbedi racionalna potrošnja energije. To je efikasno sredstvo koje daje jasan uvid u stanje energetskih instalacija,  opreme, ali i konstruktivnih karakteristika objekta koje imaju značajan uticaj na potrošnju energije. Cilj energetskog pregleda je utvrđivanje mesta i uzroka neracionalne potrošnje energije. Otklanjanjem tih uzroka postižemo ne samo energetske uštede već i uštede u budžetu, ali i produženje životnog veka opreme i instalacija. 

Energetski pregled predstavlja sistematski pristup u sagledavanju postojeće energetske performanse nekog sistema ili objekta, uklјučujući i analizu mera za pobolјšanje njegove energetske efikasnosti. Energetska efikasnost postaje faktor uspeha i konkurentska prednost kompanija, pošto je energija osnova prosperiteta i ekonomskog razvoja. 

U okviru energetskih pregleda koji se vrše prema standardima ISO 50002 i EN 16247 ENEPLUS nudi sledeće usluge:

 • Sveobuhvatni prvi intervju

 • Snimanje postojećeg stanja

 • Prikupljanje podataka o potrošnji energije i raspodela po potrošačima

 • Identifikacija potencijala za uštedu

 • Predlozi i ocene mera energetske efikasnosti

 • Savetovanje kod uspostavljanja sistema menadžementa energijom

Prednosti za korisnike:

 • Raznovrsne mere optimizacije

 • Kontrola potrošnje energije

 • Dugoročno smanjenje troškova

 • Prednost u odnosu na konkurenciju

 • Jačanje tržišne pozicije

 • Poboljšan CO2 bilans

 • Savetovanje kod investicija

bottom of page