top of page

ISO 50001

Svrha ovog međunarodnog standarda je da omogući organizacijama da uspostave sisteme i procese koji su potrebni da se pobolјša energetska performansa, obuhvatajući energetsku efikasnost, korišćenje i potrošnju energije. Namena ovog standarda je da dovede do smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte i drugih uticaja na životnu sredinu i troškova za energiju putem sistematskog menadžmenta energijom. Ovaj međunarodni standard može da se primeni na sve tipove i veličine organizacija, bez obzira na geografske, kulturne ili društvene uslove. Uspešna primena zavisi od opredelјenosti svih nivoa i funkcija organizacije, a posebno od najvišeg rukovodstva.  

Koristi od ISO 50001

Kompanije sa sistemom energetskog menadžmenta u skladu sa  ISO 50001 standardom otvaraju sebi nove poslovne mogućnosti. U svetu je sve više globalnih kompanija koje žele da posluje sa partnerima koji imaju uveden standard ISO 50001. 

ISO 50001  pokreće proceduralne i tehnološke promene koje mogu da redukuju  ukupne troškove proizvodnje,  a zahtev za konstantim poboljšanjem energetskih performansi dovodi do smanjenja potrošnje energije i povećanja energetske efikasnosti.

Direktne koristi implementacije efikasnog EnMS obuhvataju:

 • Uštedu na troškovima energije

 • Maksimalno korišćenje energetskih izvora i sredstava

 • Smanjenje potrošnje energije

 • Povećanje energetske efikasnosti

 • Povećanje energetskih performansi

 • Smanjenje zagađenja životne sredine

 • Pomaže da se usaglasi potrošnja energije sa zakonskim odredbama

 • Kredibilitet u svetskim okvirima o potrebi racionalnog upravljanja energijom.

 • Može da se koristi od malih do velikih organizacija kroz različite komercijalne, industrijske i javne sektore.

 • Prevođenje energetskog menadžmenta u poslovnu praksu

 • Smanjenje troškova vezanih za očuvanje životne sredine

 • Praćenje parametara preko konzistentne Paniraj - Uradi - Proveri - Izvesti metode

Nematerijalne prednosti EnMS uključuju:

 • Poboljšanje korporativnog imidža među regulatorim telima, klijentima i javnosti

 • Dokaz o društvenoj odgovornosti

 • Poboljšanje morala zaposlenih

Uvođenje standarda ISO 50001 je imperativ za sve kompanije koje žele  da poboljšaju i učvrste svoju tržišnu poziciju u odnosu na konkurenciju.

Eneplus pruža konsultantske usluge u procesu implementacije sistema energetskog menadžmenta. Naše praktično iskustvo, učešće u komisijama za pripremu standarda, poznavanje procedura, potrebnih dokumenata i dostupnih tehnologija će značajno olakšati uvođenje standarda ISO 50001 u Vašoj organizaciji.

bottom of page