top of page

MERENJA

Infracrvena termografija je metoda beskontaktnog merenja temperature i njene raspodele na površini posmatranog objekta. Primena termografije u zgradarstvu pruža velike mogućnosti kontrole kvaliteta izvođenja radova kod novih građevina, ali i procene trenutnog stanja starijih objekata. Osim što daje uvid u stanje objekta u smislu toplotne izolacije objekta, infracrvena termografija se može uspešno primeniti za ocenu stanja omotača građevine: otkrivanja različitih tipova grešaka (nedostataka i oštećenja) - otkrivanje mesta odvajanja maltera od podloge i mogućeg prisustva vazduha ili vlage u slojevima ispod spoljnjeg maltera, te za procenu stanja ravnih krovova - otkrivanje mesta odvajanja sloja krovne lepenke od podloge, inspekciju električnih i HVAC instalacija, inspekciju uređaja i opreme, itd..

Merenje Blower Door omogućava proveru vazdušne zaptivenosti zgrade. Ono može sprečiti nastanak strukturalnih oštećenja prouzrokovanih prodorom toplog i vlažnog vazduha u konstrukciju objekta preko spojeva. Pored toga, raste i nivo komfora u objektu eliminacijom promaje i ulaska hladnog vazduha. Prilikom rekonstrukcije postojećeg objekta, vazdušna barijera, ako je planirana u skladu sa priznatim standardima, može da dostigne važeće standarde za niskoenergetski objekat ili pasivnu kuću.

Provera uslova komfora u objektima (temperatura, CO2, vlažnost, osvetljenost,...

bottom of page